Organizacja szkoleń grupowych

2 września 2013 Artykuły  No comments

Organizacja szkoleń grupowych poprzedzona jest przygotowaniem planu kierunków szkoleń na rok przyszły. Kierownik Urzędu powołuje specjalny zespół ds. opracowania diagnozy potrzeb szkoleniowych. Zespół zbiera materiały, opinie, dokonuje analizy rynku, rozważa propozycje samorządów, do których wcześniej występuje o przesłanie własnych projektów z uwzględnieniem możliwości zatrudnienia bezrobotnych na własnym terenie. Ostatecznie diagnoza potrzeb szkoleniowych zostaje opracowana na podstawie:

– danych statystycznych dotyczących stanu bezrobocia z uwzględnie-niem struktury zawodowej bezrobotnych, – analiz ofert pracy wpływających do urzędu oraz zamieszczanych w lokalnych masmediach,

– zapotrzebowania na określone zawody i specjalności, informacji od pracodawców o planowanym zatrudnieniu oraz ewentualnych zwolnieniach grupowych,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>