Optimum wielkości przedsiębiorstwa

14 lutego 2014 Artykuły  No comments

Optimum wielkości przedsiębiorstwa turystycznego musi nawiązywać do zasady gospodarności. Z ekonomicznego punktu widzenia, za optymalne można uznać rozmiary firmy, która przy danych nakładach czynników wytwórczych osiąga najlepsze wyniki, albo firmę osiągającą określone wyniki przy najmniejszych nakładach pracy żywej i uprzedmiotowionej. W praktyce optimum wielkości można rozpatrywać z punktu widzenia maksymalizacji zysku lub minimalizacji kosztów przedsiębiorstwa.

Jak dowodzą doświadczenia praktyczne, ustalenie chociażby dolnych i górnych granic dla poszczególnych typów przedsiębiorstw jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Wynika to nie tylko z ogromnej dywersyfikacji rynku turystycznego, który stwarza możliwość i konieczność wychodzenia ze zróżnicowaną ofertą produktową, lecz także z umiejętności wykorzystywania przez kierownictwo dostępnych zasobów. Dzięki temu małe rodzinne hoteliki mogą konkurować z wielkimi ekskluzywnymi hotelami, uwzględniając pojemność lokalnego rynku i preferencje nabywców, a także oferując w swoich obiektach zaciszną, domową atmosferę, wysoki stopień integracji z klientem, nie mając problemów z biurokracją trapiącą wielkie organizacje. Małe przedsiębiorstwa mogą wchodzić na segmenty rynku, które dla wielkich korporacji mają charakter marginalny i przez to nieatrakcyjny. Zróżnicowana umiejętność wykorzystywania zasobów sprawia, że dwóch przedsiębiorców, którzy dysponują w tych samych warunkach analogicznym warsztatem wytwórczym, może ze względu na różne umiejętności i wysiłki uzyskiwać bardzo różne wyniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>