Ocena doradztwa zawodowego w opinii badanych

12 lipca 2013 Artykuły  No comments

Próba, na jakiej przeprowadzono badania, liczyła 30 osób 19 kobiet i 11 mężczyzn. Dominowali respondenci z przedziału wiekowego 25 do 34 lat. Większość stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym ogólnym zarejestrowane w urzędzie pracy powyżej 12 miesięcy, bez prawa do zasiłku.

Na pytanie „Jaki zawód Pan (i) posiada bądź chce Pan (i) zdobyć?” 15 osób (50% badanych) zadeklarowało chęć zmiany zawodu. Były to osoby z przedziału wiekowego 18-34 lat, posiadające wykształcenie średnie lub zawodowe.

Badani najczęściej wymieniali poradę grupową i informację zawodową jako formy pomocy doradztwa zawodowego, z których korzystali najczęściej. Rozkłady częstości wyborów przedstawia tabela Nr 8.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>