O możliwościach działań w określonych segmentach rynku

6 marca 2014 Artykuły  No comments

O możliwościach działań w określonych segmentach rynku. Z tego punktu widzenia do omawianej grupy można też zaliczyć badania nad tzw. profilami konsumentów, a także oceny aktywności rynkowej nowych turystycznych obiektów.

Na podstawie kryterium przedmiotowego wyróżnia się badania po-święcone skuteczności różnych strategii marketingowych oraz sprawności narzędzi, za pomocą których przedsiębiorstwo oddziałuje na turystyczny rynek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>