O doradztwie zawodowym

1 września 2013 Artykuły  No comments

Zdecydowana większość ankietowanych wysoko oceniła udział w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego. W uzasadnieniu swoich odpowiedzi pisali m.in.:

„Zdecydowanie warto. Z góry zakładam, że czas spędzony na zajęciach nie będzie stracony. O doradztwie zawodowym słyszałam wcześniej z telewizji, ale tylko wiadomości ogólne, nie znałam szczegółów programu. Bez pracy jestem 4 lata, z wieloma ludźmi straciłam kontakt, mało poznałam nowych. Czas spędzam głównie tylko z najbliższą rodziną. Dzięki zajęciom miałam nadzieję poznać nowe środowisko, wyrwać się z odrętwienia”.

„Dzięki tym spotkaniom bardzo dużo dowiedziałam się i myślę, że pro-gram tych zajęć był dostatecznie rozbudowany, być może ilość spotkań była zbyt mała”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>