O celowości zlecania badań

7 lutego 2014 Artykuły  No comments

m.in. stąd, iż skuteczność i efektywność narzędzi marketingowych można nie tyle mierzyć ile wartościować. Przedsiębiorstwo może prowadzić badania marketingowe własnymi siłami lub przy pomocy specjalistów z zewnątrz. Obu tych możliwości nie można ściśle oddzielić, ponieważ co najmniej pewne proste badania oparte na obserwacjach czy analizie wielkości sprzedaży prowadzi w praktyce każdy przedsiębiorca. Działalność przedsiębiorstwa, szczególnie małego i średniego napotyka jednak także na problemy, których zbadanie przekracza kompetencje właściciela czy pracowników firmy, nie dysponujących wyspecjalizowanym w badaniach personelem i stosowną aparaturą.

O celowości zlecania badań specjalistom z zewnątrz może przesądzać wiele czynników. Poza brakiem wiedzy, umiejętności i doświadczeń, nie-zbędnych przy stosowaniu bardziej skomplikowanych metod badawczych, trudność może sprawiać także samodzielne uzyskanie nawet prostych danych, np. przeprowadzenie przez niewielką agencję kilkuset wywiadów z turystami w różnych miejscowościach. Inną przeszkodą może być np. nie-znajomość języków obcych czy cechy osobiste pracowników (np. wiek, płeć), utrudniające nawiązanie kontaktu z respondentami. Czasem ważne jest także, aby zainteresowanie firmy jakimś rynkiem pozostało nie ujawnione, np. w wypadku podjęcia walki konkurencyjnej, wejścia na rynek z nowymi usługami albo przejęcia firmy. Niekiedy trzeba zlecić badania specjalistycznym firmom, ze względu na większą ich wiarygodność dla inwestorów lub banków .

Istnieje wiele możliwości dzielenia się zadaniami ze specjalistami z zewnątrz. Często stosowanym, chociaż nie zawsze najprostszym i najbardziej efektywnym, sposobem jest zaangażowanie doradców współdziałających w opracowaniu koncepcji i metodyki badań, ale przeprowadzenie ich później przy pomocy własnego personelu. Możliwe jest także rozwiązanie poniekąd odwrotne, czyli zlecenie specjalistom realizacji projektu własnego (np. zlecenie ankietyzacji). Kiedy indziej przedsiębiorca może zlecić firmie konsultingowej opracowanie ekspertyzy czy prognozy na podstawie dostarczonych materiałów lub zamówić jedynie przetworzenie pewnych danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>