Narzędzie realizacji polityki państwa

10 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

• budownictwo, • transport i usługi transportowe, • energetyka (w tym elektryka, ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii),

• urządzenia biurowe i komputery, • papier i usługi drukarskie, • środki czyszczące i usługi w zakresie sprzątania, • sprzęt wykorzystywany w służbie zdrowia.

Reasumując należy stwierdzić, że podczas wydatkowania środków unijnych w kontekście ich efektywnej alokacji powinny być realizowane między innymi przedstawione powyżej funkcje zamówień publicznych. Nasuwa się wniosek, że obecnie zamówienia publiczne są ważnym

i skutecznym narzędziem realizacji polityki państwa. Powyższe rozważania mogą stanowić wstęp do bardziej szczegółowej analizy poruszonej tematyki, rozszerzonej o wszystkie wy-mieniane w literaturze funkcje zamówień publicznych. Obszar ten wydaje się istotny, ponieważ kształtowanie świadomości znaczenia funkcji zamówień publicznych zwiększa szanse na efektywne i należyte zarządzanie finansami publicznymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>