Narzędzia działania

21 czerwca 2013 Artykuły  No comments

Podstawowym narzędziem jest system pośrednictwa. Lecz aby móc z niego korzystać, należy posługiwać się również innymi pomocami, takimi jak:

Giełda pracy – jest szczególną formą prowadzenia pośrednictwa pracy. Organizowanie giełd pracy jest szczególnie zasadne w przypadku, gdy dysponujemy pewną ilością zgłoszonych wolnych miejsc pracy o tych samych zawodach (od jednego lub kilku pracodawców). Podkreślenia wymaga, że giełda powinna być organizowana w zakładach pracy. W giełdzie powinni uczestniczyć pracownicy służb kadrowych, kierownicy wydziałów w których mają pracować kandydaci.

Współpraca z innymi urzędami pracy – tego rodzaju działania są symulatorem rozwoju pośrednictwa pracy na większym obszarze i elementem tworzącym krok po kroku system pośrednictwa pracy. Wymiana informacji

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>