Model pośrednictwa dwutorowego

6 września 2013 Artykuły  No comments

Natomiast model pośrednictwa dwutorowego może mieć zastosowanie w urzędach, w których liczba ofert pracy niesubsydiowanych przekracza 1000 rocznie. Tak jest właśnie w powiecie mławskim. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie już od 1994 roku wyodrębnił 4 stanowiska pośredników pracy, których działania zostały wsparte działaniami doradcy zawodowego oraz w późniejszym okresie 3 liderów Klubów Pracy (zatrudnienie w ramach robót publicznych). W latach 1994 – 1999 zespół ten co roku pozyskiwał około 500 pracodawców do współpracy oraz przeszło 1000 ofert pracy niesubsydiowanej. Dlatego też wybór pośrednictwa dwustronnego nie był przypadkowy, ponieważ pozwala on podzielić kompetencje, zakresy obowiązków pośredników pracy. Dzięki temu możliwa jest głębsza specjalizacja kadry i lepsza koncentracja działania.

W pierwszym roku pracy doradcy zawodowego (1995) jego pomoc ograniczała się do dostarczania informacji o lokalnym rynku pracy, możliwościach i kierunkach szkolenia, obsługi niepełnosprawnych. Prowadzenie indywidualnych porad zawodowych było niemożliwe ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe (wspólny pokój z pracownikami wykonującymi inne funkcje). W 1997 roku udzielono łącznie 679 porad. Tak znaczny wzrost był związany z:

– poprawą warunków lokalowych (oddaniem do użytku nowego budynku urzędu pracy, wygospodarowaniem oddzielnego pokoju dla doradcy zawodowego),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>