Małe samodzielne agencje

14 marca 2014 Artykuły  No comments

Małe samodzielne agencje (smali independent agencies) mogą zatrudniać zaledwie kilka osób. Przy właściwym doborze profilu usług pełnią one na tle wielkiego turystycznego przemysłu rolę swoistych „turystycz- nych boutique’ôw”. Warankiem ich powodzenia jest – jak już wspomniano – znalezienie właściwego segmentu rynku. Mogą to być np. tanie wczasy w jakiejś miejscowości, wyjazdy po zakupy używanych maszyn czy samochodów, obsługa emerytów lub emigrantów . Kluczem do sukcesu może być także lokalizacja na prowincji. Źródłem zyskowności małych agencji – poza wcześniej omówionymi czynnikami – są m.in. oszczędności na kosztach zarządzania i czynszach za najem lokali.

Aby zaspokoić popyt różnych grup nabywców, agencje muszą dywer- syfikować oferowany produkt, dostosowując w ten sposób profil działalności do potrzeb rynku. Uwzględniając kryterium przedmiotu sprzedaży (asortymentu), agencje można podzielić na uniwersalne i specjalistyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>