Kryterium czasu

12 marca 2014 Artykuły  No comments

Kryterium czasu bywa wykorzystywane także do różnicowania cen w ciągu tygodnia. Dlatego też w wielu krajach miejskie hotele oferują w czasie weekendu ceny niższe, natomiast nadmorskie i górskie pensjonaty

– ceny wyższe. Stosując kryterium kategorii klienta udziela się opustów, np. członkom towarzystw i klubów turystycznych, własnym pracownikom, dzieciom, studentom, emerytom i rencistom. Takie różnicowanie cen (price discri- minatioń) niekoniecznie łączy się z tzw. turystyką socjalną, ponieważ określone grapy społeczne korzystając z obiektów w czasie martwych sezonów przyczyniają się do obniżki stałych kosztów. Korzystanie z niższych cen opiera się często na podstawie długoterminowych umów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>