Korzyści związane z funkcjonowaniem pośredników

10 marca 2014 Artykuły  No comments

Agencji nie można jednak traktować jedynie jako „czystych” detalistów. Pełnią one także rolę wytwórców, ponieważ niezależnie od pośredniczenia formują i własne kompozycje produktowe (np. wycieczki objazdowe z bogatymi programami kulturalnymi), sprzedając je bezpośrednio konsumentom. Wielkie agencje przy sprzedaży swoich kompozycji wy-korzystują także licznych mniejszych pośredników, występując w roli hurtowników (wholesalers).

Korzyści związane z funkcjonowaniem pośredników w kanałach sprze-daży można rozpatrywać z punktu widzenia wytwórcy produktu turysty-cznego i z punktu widzenia jego konsumenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>