Konsorcja

8 marca 2014 Artykuły  No comments

Z punktu widzenia stopnia i form koncentracji kapitału można wyróżnić kilka rodzajów agencji . Megaagencje, jak American Automobile Agency (AAA) czy Thomas Cook, prowadzą regionalne biura w wielu miastach, a w wielkich metropoliach liczne biura są jak gdyby wielkimi domami towarowymi i supermarketami usług. Realizując hurtowe obroty mogą łatwo udzielać różnych rabatów i zniżek. Dzięki zintegrowanym sieciom komputerowym z łatwością oferują dowolne pakiety usługowe zarówno konsumentom, jak i mniejszym agencjom.

Konsorcja powstały wskutek zrzeszania się niezależnych mniejszych agencji, jako reakcji na konkurencyjne działanie megaagencji. Konsorcjum jest grupą, która stawia sobie za cel jak najlepsze wykorzystanie zasobów zrzeszonych członków. Niezależnie od ponoszenia opłat za członkostwo, warunkami przyjęcia do zrzeszenia bywają też stopa zyskowności i stopień nowoczesności bazy materialnej. Konsorcja mogą mieć zasięg regionalny, krajowy lub światowy . Zapewniają członkom różne korzyści, jak uzyski-wanie rabatów, wymianę informacji, organizację promocji, organizację giełd turystycznych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>