Koncepcja kanałów

2 lutego 2014 Artykuły  No comments

Koncepcja kanałów jest dla każdego przedsiębiorstwa ważnym pro-blemem decyzyjnym, ponieważ wywiera istotny wpływ na wyniki eko-nomiczne. Mówiąc o przedsiębiorstwie, należy brać pod uwagę zarówno wytwórców, jak i firmy pośredniczące w sprzedaży, których rola w for-mowaniu kanałów dystrybucji stale wzrasta.

O wyborze określonej koncepcji kanału decydują: – charakter produktu (szerokość i głębokość asortymentu, rola kom-ponentów w formowaniu pakietów usługowych, stopień wybieralności),

– segmenty rynku, na które nastawiona jest działalność przedsiębior-stwa,

– pojemność rynków lokalnych, do których adresowany jest produkt,

– potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa,

– zamiar ekspansji na nowe rynki,

– liczba potrzebnych punktów sprzedaży,

– koszty dystrybucji,

– doświadczenie współpracy z partnerami – uczestnikami kanału. Badanie powyższych czynników powinno dać odpowiedź na pytanie, czy dla wytwórcy bardziej korzystna jest sprzedaż realizowana przez własny aparat czy też sieć pośredników. Brak takiej analizy może spowodować, że wykorzystywane przez przedsiębiorstwo sposoby dotarcia do konsumenta skuteczne wobec pewnych segmentów rynku, mogą się okazać nieskuteczne wobec innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>