Karta kandydata na szkolenie

20 lutego 2013 Artykuły  No comments

– deklaracj i osoby uprawnionej o rozpoczęciu działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia, – częstotliwości ofert w danym zawodzie składanych przez pracodawców w urzędzie pracy oraz publikowanych w środkach masowego przekazu.

Z osobą zainteresowaną szkoleniem w trybie indywidualnym (na wniosek zainteresowanego) przeprowadzana jest rozmowa podczas której otrzymuje do wypełnienia:

– kartę kandydata na szkolenie, – deklarację pracodawcy lub deklarację osoby uprawnionej o rozpoczęciu działalności gospodarczej,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>