INSTRUMENTALNA FUNKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

21 czerwca 2013 Artykuły  No comments

Zamówienia publiczne pełnią różne funkcje w zależności od potrzeb państwa. Przede wszyst-kim są narzędziem realizacji strategii rozwoju kraju. Jest to instrumentalna funkcja zamówień publicznych. Poprzez proces legislacyjny czyli tworzenie odpowiednich przepisów prawnych, państwo może wspomagać osiągnięcie wytyczonych celów gospodarczych, społecznych, a także politycznych (rysunek 1).

Historia zamówień publicznych w Polsce pokazuje w jaki sposób regulacje prawne w zakresie zamówień publicznych, w różnych okresach sprzyjały realizacji polityki państwa. Jak wspomniano we wstępnie w okresie międzywojennym jedną z nadrzędnych funkcji było wspomaganie odbudowy oraz scalenie zniszczonego wojną i rozbiorami kraju. Polegała ona głównie na stymulacji gospodarki poprzez terytorialnie ukierunkowane wydatki rządowe, co wpływało na wyrównanie poziomu rynku i sprzyjało likwidacji bezrobocia. Zamówienia pub-

liczne odegrały również ważną rolę w przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu. Poprzez dopuszczenie stosowania silnych preferencji krajowych zamówienia publiczne pełniły wówczas także rolę ochrony polskich przedsiębiorców, odradzającego się polskiego przemysłu, rolnictwa i innych gałęzi gospodarczych oraz krajowego rynku. Funkcja stymulacyjna zamówień publicznych wpływająca na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki zauważana jest również współcześnie. Prawo zamówień publicznych stosowane obligatoryjnie w procesie wydatkowania funduszy publicznych jest postrzegane jako instrument stwarzający możliwości sprawnego, efektywnego wykorzystania środków finansowych, wywierający stymulujący wpływ na wzrost gospodarczy, konkurencyjność i innowacyjność gospodarki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>