Informacje pisemne i ulotki

10 października 2013 Artykuły  No comments

i współpracy między urzędami pracy jest jednocześnie możliwością dzielenia się między sobąuwagami i doświadczeniem oraz informacjami o posiadanych zgłoszeniach o wolnych miejscach pracy.

Informacje pisemne i ulotki – powinny być na „wyposażeniu” każdego pośrednika. Są one uzupełnieniem i potwierdzeniem informacji przekazywanych przez pośredników pracodawcom i bezrobotnym.

Gazety i publikacje w prasie – ta forma przynosi wymierne efekty w dziedzinie informacji. Stwarza możliwość promocji usług, tym samym szybsze dotarcie do klientów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>