Hierarchia

7 lutego 2014 Artykuły  No comments

Hierarchia potrzeb stanowi podstawę hierarchii motywów postępowania konsumenta, tj. zaspokajania potrzeb, uznanych za możliwe do zaspoko-jenia. Konsument musi odczuwać brak i pożądać produktu, ale jednocześnie mieć świadomość, że to zaspokojenie tego braku mieści się w granicach jego możliwości. Z tego powodu np. reklamowanie uciążliwej i drogiej wycieczki niezamożnym emerytom mija się z celem.

Motywy postępowania konsumenta stanowią cel tzw. apeli reklamowych. Należy dokonać starannego wyboru wartości uznawanych przez adresatów reklamy, pamiętając przy tym o ich grupowym zróżnicowaniu. Apele reklamowe mogą mieć charakter pozytywny lub – negatywny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>