godnie z zasadami marketingu

6 października 2013 Artykuły  No comments

– pracodawców współpracujących stale z urzędem, – pracodawców współpracujących z urzędem sporadycznie, – pracodawców nie zainteresowanych współpracą z urzędem,

– pracodawców niewiarygodnych, – pracodawców nie rozpoznanych (potencjalnych do współpracy). Zgodnie z zasadami marketingu zalecane jest stosowanie również segmentacji poszukujących pracy. Konieczność stosowania segmentacji wynika z następujących przesłanek:

– nie wszyscy usługobiorcy są tacy sami, – z określonej grupy usługobiorców można wyodrębnić podgrupy o takich samych kwalifikacjach. Podgrupy te są liczebnie mniejsze, bardziej homogeniczne niż grupa jako całość i działanie ich jest łatwiejsze i skuteczniejsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>