Generalnie w światowym „przemyśle turystycznym”

24 lutego 2014 Artykuły  No comments

Na zyskowność przedsiębiorstwa duży wpływ wywiera więc sprawność zarządzania. Pewne dziedziny usług turystycznych dają się zarządzać łatwiej, inne – trudniej. Jednakże prowadzenie małych firm (restauracji, pensjonatów, moteli, kawiarń itp.) jest popularne także dlatego, ponieważ nie wymaga wielkich kapitałów a zapewnia możliwości samozatrudnienia rodzin. Często rodzinne „biznesy” zakładają ludzie, którzy wolą pracować na swoim, nawet gdyby zarabiali mniej i trudniej, niż mogliby to robić pracując dla innych.

Generalnie w światowym „przemyśle turystycznym” dominują mega- agencje, wielkie konglomeraty i łańcuchy hotelowe o międzykontynental- nym zasięgu, skupiające poważną część obrotów . Turystyczne giganty dysponują ogromnymi środkami finansowymi, bardzo rozwiniętym systemem marketingu i innymi strategicznymi środkami umożliwiającymi wyjście na dowolny rynek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>