„Franchising

6 marca 2014 Artykuły  No comments

Odmianą konsorcjum są na wielu rynkach zagranicznych spółdzielnie (cooperatives), będące formą okresowej koncentracji funkcjonalnej . Ko-operatywa zrzesza niezależne agencje, które porozumiewają się celem realizacji wspólnego celu, najczęściej promocji jakiegoś produktu turysty-cznego, związanego z określonymi wydarzeniami (np. olimpiada, kongres).

„Franchising jest długookresowym porozumieniem dotyczącym współ-pracy między niezależnymi prawnie podmiotami ekonomicznymi: Przed-siębiorstwem franchise-dawcy oraz jednym lub wieloma przedsiębiorstwami franchise-biorców… z drugiej. W zamian za określone świadczenie pieniężne franchise-dawca udostępnia… franchise-biorcom oryginalny, sprawdzony w wyniku uprzedniej eksploatacji, zespół know-how, obejmujący wypracowaną przez siebie formułę, gamę produktów… oraz formę prowadzenia działalności… kontroluje i koordynuje pracę systemu oraz opracowuje globalną strategię rozwoju dla wszystkich wchodzących w skład łańcucha przedsiębiorstw” . Przedsiębiorcy zawierający porozumienie pozostają właścicielami swoich agencji, ale prowadzą działalność pod firmą franchise-dawcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>