Formy przeciwdziałania bezrobociu

23 maja 2013 Artykuły  No comments

określił, że wydać może na:- aktywizację zawodową absolwentów 38,75% – prace interwencyjne 25,00% – szkolenia 21,25% – roboty publiczne 6,25% – programy specjalne 6,25% – umorzenia pożyczek 2,50%

Określona została również wielkość środków na zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne. Ogólna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 14.930.652 zł.

Na tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu coroczne dotacje FP ulegały zmniejszaniu. W związku z przeznaczeniem na ten cel coraz to mniejszych środków, obniżała się też liczba aktywizowanych bezrobotnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>