Formuła mierzenia nominalnej efektywności

24 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

Formuła mierzenia nominalnej efektywności błędnie zakłada zerowy punkt wyjścia co oznacza, że gdyby nie organizowano np. szkolenia czy prac interwencyjnych, wówczas żaden bezrobotny nie uzyskałby pracy. Problem w tym, że zatrudnienie bezrobotnych następuje także wtedy, gdy nie uczestniczą oni w szkoleniu, pracach interwencyjnych itd. Rola tych programów sprowadza się do zwiększenia szans zatrudnienia tych, którzy w nich uczestniczą i to stanowi ich realny efekt.

Miernik efektywności brutto (nominalnej) jest zniekształcony (zwykle zawyżony), gdyż nie jest sprecyzowane, co oznacza „zatrudnienie na dalszy okres”. Może to być miesiąc, dwa lub rok. Tak mierzona efektywność obarczona jest więc pewnym błędem.

Efektywność aktywnych programów rynku pracy PUP w Sierpcu w latach 1996 – 2000 przedstawia tabela Nr 1, natomiast koszt ponownego zatrudnienia jednego bezrobotnego w latach 1998 – 2000 tabela Nr 2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>