Firmy pośredniczące

12 marca 2014 Artykuły  No comments

Dla wytwórcy współpraca z pośrednikami to przede wszystkim zwię-kszenie możliwości ekspansji na dodatkowe rynki. Tworzenie własnej sieci sprzedaży może być dla wytwórcy nieuzasadnione, zwłaszcza w przypadku małej skali wytwarzania i niewielkich rozmiarów lokalnego rynku. Wskazane jest wówczas powierzenie sprzedaży pośrednikowi, który prowadzi już sprzedaż innych produktów na danym obszarze. Korzystanie z sieci sprzedaży wyspecjalizowanego pośrednika, dysponującego kompleksowym rozpoznaniem popytu w różnych segmentach rynku, rozległymi kontaktami oraz rozbudowaną siecią dystrybucji w kraju i za granicą, jest więc często dla wytwórcy bardziej opłacalne.

Firmy pośredniczące zapewniają też wiele korzyści samym turystom. Decyzja o podróży wiąże się z koniecznością posiadania wielu informacji, których uzyskanie od różnych wytwórców wymaga dużego nakładu czasu i środków (korespondencja, rozmowy telefoniczne itp.). Chcąc interesująco spędzić urlop, należy wybrać właściwą miejscowość, zapewnić sobie noclegi, wyżywienie, wynajem samochodu, program wycieczek itp. Zwrócenie się do agencji ułatwia zdobycie wielu informacji redukując liczbę kontaktów między konsumentem a wytwórcami, co ma istotne znaczenie dla obu stron (rys. 7.3.).

Dostęp do bogatej informacji turystycznej (prospekty reklamowe, cenniki, informacje ustne), którą dysponują pośrednicy, także w miejscu zamieszkania konsumenta, umożliwia nie tylko zaoszczędzenie czasu i

– a) liczba kontaktów = IVX3=3X3=9 – b) liczba kontaktów = lV+/f=3 + 3=6 W^Wytwórca K- Konsument P=Pośrednik

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>