Efektywność zatrudnienia absolwentów

2 marca 2013 Artykuły  No comments

Bezrobocie dotknęło przede wszystkim młodzież i stało się głównym zagrożeniem jej startu zawodowego oraz jedną z barier blokujących dążenia

i aspiracje życiowe młodego pokolenia. Do Urzędu zgłaszają się absolwenci zainteresowani podjęciem zatrudnienia lub szkolenia. Sytuacja absolwenta na rynku pracy jest niekorzystna, gdyż młody człowiek bez stażu pracy nie jest dla pracodawcy atrakcyjnym kandydatem. Aby zwiększyć zainteresowanie pracodawców tą formą zatrudnienia pośrednicy pracy podczas zorganizowanych giełd pracy, przekonują ich o celowości i korzyściach związanych z zatrudnieniem absolwentów. W wyniku tak podjętych działań kierowano średnio w ciągu ostatnich pięciu lat rocznie 65 absolwentów do pracy w ramach umów absolwenckich. Umowy najczęściej były zawierane na okres od 8 do 12 miesięcy i poprzedzała je analiza dotychczasowej współpracy z pracodawcą w zakresie wywiązywania się z dotychczas zawartych umów. Najwięcej absolwentów skierowano do pracy w 1996 r. – 100 osób i od tego roku następuje spadek z roku na rok aż do 49 osób w 2000 r. Najwyższą efektywność przy zatrudnieniu absolwentów osiągnięto w 1999 roku (70,60%) i tak osiągnięty wskaźnik był nieco wyższy. Średni koszt zatrudnienia absolwenta w trzech ostatnich latach wyniósł 5.850 zł Jest on znacznie wyższy w porównaniu do takich form jak szkolenia i prace interwencyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>