Efektywność szkoleń

10 lutego 2013 Artykuły  No comments

Szkolenia, przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu dają szansę osobom bezrobotnym na uzyskanie zatrudnienia poprzez zdobycie nowych, poszukiwanych na rynku pracy umiejętności lub też podwyższenia swoich dotychczasowych kwalifikacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu organizuje szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy w formach grupowych (z inicjatywy urzędu lub pracodawcy) oraz indywidualnych (na wniosek bezrobotnego). Ze względu na koszty szkolenia są organizowane wówczas, gdy istnieje wyraźnie zapotrzebowanie na zatrudnienie pracowników o określonych kwalifikacjach. Zgodnie z określonymi w ustawie kryteriami, urząd stwierdza czy szkolenie jest celowe z punktu widzenia sytuacji na lokalnym rynku pracy i czy szkolenie zapewnia bądź stwarza szansę uzyskania pracy, co jest głównym celem udzielanej pomocy.

Istotnym jest właściwy dobór uczestników szkolenia, toteż każda osoba musi przed skierowaniem uzyskać pozytywną opinię doradcy zawodowego w zakresie celowości szkolenia i predyspozycji zawodowych do wykonywania nowego zawodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>