Efektywność prac interwencyjnych

9 lipca 2013 Artykuły  No comments

Prace interwencyjne są tą formą, która cieszy się największym zainteresowaniem wśród pracodawców. Organizowane są z inicjatywy Urzędu w zakładach o dobrej kondycji ekonomicznej, w których zatrudnienie w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszyło się. Podpisanie umowy z pracodawcą o organizację prac interwencyjnych w każdym przypadku poprzedzone jest analizą współpracy z wnioskodawcą, szczególnie w zakresie wywiązywania się z warunków dotychczas zawartych umów. Z pracodawcami prowadzone są też negocjacje dotyczące konieczności zatrudnienia bezrobotnych z grup ryzyka, warunków zatrudnienia na określonym stanowisku i udzielenia gwarancji przez pracodawcę dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony skierowanych bezrobotnych po zakończeniu prac interwencyjnych. Skierowanie do prac interwencyjnych otrzymują przede wszystkim długotrwale bezrobotni i osoby z tzw. grup lyzyka. Dlatego tą formą zatrudnienia wspierane są przede wszystkim zakłady rozwijające się i rokujące pomyślny rozwój.

W okresie ostatnich pięciu lat najwięcej bezrobotnych objęto tym programem w roku 1997 (195 osób), w tym samym roku uzyskano też najwyższą efektywność (89,17%).

Było to możliwe dzięki odpowiednio dużym środkom FP przeznaczonym na ten cel oraz korzystnej sytuacji na rynku i dużej jego chłonności. W kolejnych latach liczba skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych z roku na rok zmniejszała się i w 2000 r. skierowano już tylko 123 osoby. Średni koszt ponownego zatrudnienia jednego bezrobotnego po pracach interwencyjnych w okresie ostatnich lat wyniósł 3.265 zł. Jest to zaraz po szkoleniu druga pod względem efektywności forma aktywizacji bezrobotnych.

W przypadku naszego regionu potwierdza się też prawidłowość, że poziom wskaźników efektywności zależy nie tylko od działań Urzędu ale też od ogólnej sytuacji gospodarczej i tendencji na rynku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>