Działalność szkoleniowa

14 czerwca 2013 Artykuły  No comments

W przypadku kiedy pracodawca lub osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą nie wywiąże się z warunków umowy (TUS) jest zobowiązana do zwrotu wydatkowanych przez PUP środków z Funduszu Pracy poniesionych w związku ze szkoleniem.

Działalność szkoleniowa podlega stałej ocenie dokumentowanej nie tylko w ramach struktur urzędów pracy, ale także przez rady zatrudnienia pracodawców, związki zawodowe i tych wszystkich partnerów rynku pracy, których interesuje problem bezrobocia.

Szkolenie ocenia się ze względu na efektywność i skuteczność. Działania efektywne to takie, które pozwalająosiągnąć pozytywne wyniki bez względu na to, czy były one zamierzone, czy też nie. Efektywność jest zatem oceną działania dokonanąze względu na aktualne potrzeby. Z efektywnością ściśle wiąże się skuteczność, czyli relacja pomiędzy wynikami osiągniętymi po zakończeniu działania, a wyznaczonymi i zamierzonymi celami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>