Doradcy zawodowi

23 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

Od roku 1995 doradca zawodowy to w UP Tłuszcz stanowisko jednoosobowe (przy 14 – osobowym zatrudnieniu) a w ostatnim okresie (od 2000 roku) osoba zatrudniona na tym stanowisku pełni również obowiązki kierownika referatu rynku pracy.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli nr 1 w badanym okresie liczba bezrobotnych obsługiwanych przez urząd wzrosła o 51%, a doradca zawodowy to w dalszym ciągu jedna osoba obsługująca tysiące bezrobotnych. W takiej sytuacji uwagi krytyczne sformułowane przez M. Kabaja o tym, że struktura w polskich urzędach pracy jest zbiurokratyzowana, dominują funkcje pasywne a nie usługowe, zbyt mało czasu poświęca się pośrednictwu i poradnictwu, które są marginesem działalności w polskich urzędach1, są odzwierciedleniem sytuacji w Urzędzie Pracy w Tłuszczu.

W kolejnych latach 1996 – 1997 (tabela Nr 3 i 4) klientami doradcy zawodowego były najczęściej osoby zainteresowane przekwalifikowaniem i zdobyciem kwalifikacji, a po typowąporadę zawodową zgłosiło się niewiele osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>