Dobra i usługi turystyczne

4 lutego 2014 Artykuły  No comments

Dobra i usługi turystyczne, które nie różnią się od substytutów, muszą być też podobnie wyceniane. Co więcej, konieczność usilnego promowania nowego produktu w fazach jego wprowadzania i rozwoju może uzasadniać politykę cen aktywizujących popyt. Przykładem uzasadniającym potrzebę stosowania niższej ceny może być sytuacja nowego ośrodka wczasowego, hotelu czy statku-wycieczkowca, które nie są jeszcze znane turystom. Niższe ceny w początkowych fazach życia produktu zapewniają mu popularność, ale są także nawiązywaniem do zasady „duży obrót, mały zysk jednostkowy”, a więc nastawiania się na maksymalizację efektów w długim okresie.

W fazie dojrzałości produktu na rynku funkcjonuje już wiele substytutów, co sprawia, iż nabiera on cech standardu . Powoduje to wyrównywanie się cen na danym rynku. Przedsiębiorstwo musi wzmagać wysiłki zmierzające do aktywizacji sprzedaży, a jednym ze skutecznych środków konkurencyjnych może się okazać pewne obniżenie cen. Strategia taka bywa także niezbędna, wówczas gdy klienci ujawniają brak zainteresowania niektórymi komponentami oferty usługowej.

W fazie spadku, produkt zdecydowanie traci nabywców. Przyczyną tego jest utrata cech użytkowych całego pakietu usług lub – znacznie częściej – poszczególnych komponentów, wskutek wyeksploatowania technicznego lub oddziaływania innych wcześniej opisanych czynników. Wymaga to obniżenia ceny własnego produktu w stosunku do oferowanych na rynku substytutów. Przejawem tego są np. niższe ceny stosowane przez wyeksploatowane hotele, kempingi i statki. Chodzi tu nie tylko o maksymalne skapitalizowanie posiadanych zasobów, lecz także utrzymania klienteli do czasu modernizacji lub uruchomienia nowego firmowego obiektu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>