Do wąskiej grupy odbiorców stosuje się

23 marca 2014 Artykuły  No comments

Do wąskiej grupy odbiorców stosuje się także tzw. reklamę dwustopniową, polegającą na wykorzystywaniu tzw. liderów społecznej opinii. Chodzi o osoby, które z racji swoich cech osobistych, przywódczych zdolności bądź pełnionych funkcji mogą wywierać istotny wpływ na poglądy określonych środowisk. Takimi liderami mogą być znani podróżnicy, działacze turystyczni, a także osoby zajmujące eksponowane funkcje w życiu społecznym i gospodarczym. Zwracając się do nich, nadawca reklamy może oczekiwać, iż odnośne informacje zostaną z odpowiednio inspirującym komentarzem przekazane środowisku.

Każda firma powinna więc korzystać z takich środków komunikowania się z rynkiem, które odpowiadają jej potrzebom i możliwościom.

Ze względu na rodzaj stosowanych środków technicznych

Ze względu na rodzaj stosowanych środków technicznych, dzielimy reklamę na: – prasową, – telewizyjną, – kinową, – radiową, – pocztową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>