Charakterystyczną cechą dystrybucji

25 marca 2014 Artykuły  No comments

Charakterystyczną cechą dystrybucji produktu turystycznego jest zwykle brak przekazywania tytułu własności. Agencja turystyczna, która na podstawie stosownej umowy pośredniczy w sprzedaży miejsc hotelowych, nie kupuje ich na własność, lecz występuje na rynku jako przedstawiciel wytwórcy, pobierający prowizję od zrealizowanej sprzedaży. Takimi agentami wytwórców usług są także kioski i stoiska oferujące bilety autobusowe, czy bilety wstępu na różne imprezy rozrywkowe. Ponieważ pośredniczący w sprzedaży usług turystycznych nie nabywają ich na własność, nie ponoszą tym samym ryzyka nie trafionych zakupów. Nie dotyczy to oczywiście rzeczowych składników produktu.

Wynika stąd kolejna interesująca cecha rynku turystycznego: produkt turystyczny ma tę samą cenę niezależnie od tego, czy nabywca dokonuje zakupu u pośrednika (np. agencji turystycznej), czy też u wytwórcy (np. w hotelu). Cena płacona przez turystę nie jest bowiem powiększana o marżę pośrednika.

Jak wynika z powyższego

Jeszcze inną różnicą jest nieomal powszechna możliwość pomijania pośredników i nabywania usług bezpośrednio u wytwórców (np. w hotelach, biurach linii lotniczych, żeglugowych, na kempingach).

Jak wynika z powyższego, produkt turystyczny może być rozprowa dzany za pośrednictwem rozmaitych kanałów dystrybucji o strukturze prostej lub złożonej. Co więcej, ten sam produkt wytworzony przez danego wytwórcę może być rozprowadzany za pomocą różnych systemów dystrybucji nie tylko na różnych rynkach, lecz także na tym samym rynku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>