Celami reklamy są

20 lutego 2014 Artykuły  No comments

Potrzeba a zarazem skuteczność reklamy są tym większe, im konkurujący produkt jest mniej znany i poszukiwany przez nabywcę. Trzeba przy tym pamiętać, że niezadowalający popyt może wypływać nie tylko z braku akcji informacyjnej, lecz także z nieuwzględnienia w systemie promocji irracjonalnych motywów zakupów, których oddziaływania nie należy pozostawiać swojemu losowi. Ponieważ produkt turystyczny projektuje się z myślą o konkretnym segmencie rynku, również reklama powinna być adresowana do określonych grup potencjalnych nabywców (właściwego reklamowego audytorium).

Celami reklamy są: przekazywanie informacji, perswazja oraz utrwalanie określonej wiedzy o produkcie. Reklama informacyjna wskazuje na pojawienie się na rynku nowych zjawisk, o których konsumenci nie byli wcześniej zawiadamiani. Mogą to być informacje o innowacjach produktowych, obniżkach i podwyżkach cen, kursach walutowych, powstaniu nowych przedsiębiorstw turystycznych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>