Całkowite otwarcie urzędu na klienta

2 kwietnia 2013 Artykuły  No comments

– całkowite otwarcie urzędu na klienta – uczestnicy programu uzyskują pełną wiedzę o usługach, – zindywidualizowanie pomocy udzielanej bezrobotnym,

– przywrócenie wiaiy w szansę uzyskania zatrudnienia, – wzrost samooceny bezrobotnych, – pozyskanie pracodawców do bliższej współpracy, zmiana ich nastawienia do osób długotrwale bezrobotnych,

– pozyskanie docelowo zatrudnienia przez osoby objęte programem, – umożliwienie zdobycia kwalifikacji przez uczestników programu nie posiadających odpowiedniego przygotowania zawodowego,

– stworzenie szans na poprawę sytuacji materialnej osób objętych programem. INNOWACJĄprogramu jest kompleksowe podejście do każdego uczestnika, nie pozostawienie bezrobotnego samemu sobie i powiązanie tak wielu elementów w całość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>