Bezrobotni

1 maja 2013 Artykuły  No comments

Bezrobotni chcąc rozpocząć własną działalność gospodarczą mają możliwość zaciągnięcia pożyczki z FP. W latach 1996 – 2000 udzielono łącznie 80 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. Zostały przyznane w szczególności na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do uruchomienia działalności, głównie handlowej

i usługowej. Najczęściej bezrobotni zakiadająswoje firmy w mieście Sierpcu (75%) i na wsi (25%). Częściowe umorzenie pożyczki w znaczącym stopniu pomaga w przetrwaniu firmy. Spośród firm, które skorzystały z umorzenia, 85% nadal istnieje.

Średnia wysokość pożyczki wynosiła 14.000 zł. Osoba ubiegająca się o udzielenie pożyczki zobowiązana jest złożyć wniosek z krótką charakterystyką przedsięwzięcia, biznes planem oraz proponowanym zabezpieczeniem spłaty pożyczki. Wniosek ten po wstępnej ocenia jest kierowany do właściwego banku celem uzyskania opinii co do rentowności przedsięwzięcia, realności przyjętych w biznes planie założeń i wynegocjowania właściwych warunków zabezpieczenia pożyczki. Po uzyskaniu pozytywnej opinii banku, po pozytywnym zaopiniowaniu przez zespół doradczy starosty, wniosek przekazywany jest do banku celem przygotowania umowy i wypłacenia pożyczki. Efektywność pożyczek w ostatnich pięciu latach wynosiła od 75 – 89%. Wielkość ta może zadowalać, jednak należałoby podjąć działania celem jej podwyższenia. Średni koszt ponownego zatrudnienia pożyczkobiorcy w ostatnich trzech latach wyniósł 14.812 zł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>