Bezrobotni długookresowi

12 lutego 2013 Artykuły  No comments

Pozostałe działania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego są podobne a nasilenie ich działań uzależnione jest od potrzeb lokalnych rynków pracy.

W związku z tym, że w grupie bezrobotnych przeważają coraz częściej bezrobotni długookresowi (tzn. pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy),

należy zharmonizować działania pośredników i doradcy zawodowego. Wymarzoną sytuacją byłaby też możliwość dołączenia do tej grupy psychologa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>