Bezpośredni kontakt ze sprzedawcą

19 marca 2014 Artykuły  No comments

Bezpośredni kontakt ze sprzedawcą pozwala turyście zidentyfikować wszystkie te aspiracje, które przed odwiedzeniem agencji nie były jeszcze do końca skonkretyzowane.

Sprzedaż osobista, uważana za jeden z najsilniejszych i najskutecz-niejszych środków oddziaływania na klienta, rzadko bywa jedyną formą promowania turystycznego produktu. Turysta zgłaszający się do biura ajenta czy kasy przewoźnika uzyskuje bowiem już wcześniej informacje o produkcie poprzez inne środki promocji.

Jak już wcześniej wyjaśniono, nowoczesny system dystrybucji tury-stycznego produktu, tworzy coraz to nowe formy sprzedaży mniej lub bardziej odpersonifikowanej. Dotyczy to w zasadzie „pojedynczych” usług i dóbr nabywanych przez turystów, poprzez samoobsługę wspieraną coraz częściej takimi środkami technicznymi, jak automaty sprzedażowe i kom-putery. Depersonifikacja sprzedaży w turystyce jest najbardziej zaawan-sowana w dystrybucji usług żywieniowych i przewozowych.

Wszystko to nie wpływa jednak na zasadniczą rolę, jaką w promocji spełnia sprzedaż bezpośrednia. Zapotrzebowanie klienta na informacje częściowo zaspokojone przez reklamę i propagandę a także relacje osób postronnych, które już korzystały z usług przedsiębiorstwa propagującego swoją działalność, musi znaleźć swój finał w bezpośrednim kontakcie ze sprzedawcą. Znaczenie sprzedaży bezpośredniej jest tym większe, im bogatsza jest oferta sprzedawcy, a także złożone są oferowane pakiety usługowe. W obu tych przypadkach sprzedawca musi bowiem udzielić wielu dodatkowych informacji o lokalizacji hotelu czy kempingu, standardów zakwaterowania, sposobów dotarcia do miejsca przeznaczenia, cen, możliwości zakupu usług dodatkowych itp. Trzeba także pamiętać, że każda większa agencja turystyczna dysponuje ofertami zmierzającymi do zaspokojenia zbliżonych potrzeb, ale dostosowanymi do możliwości płat-niczych i czasowych klienta. Turysta może mieć zwyczaj przeznaczania co roku zbliżonej sumy na sfinansowanie wypoczynku w tym samym miesiącu, ale w coraz to innych krajach czy miejscowościach. Jeśli sprzedawca trafnie zidentyfikuje potrzeby i możliwości finansowe klienta może uzyskać znaczne zwiększenie wartości transakcji. Tak np. turysta, który odwiedza biuro podróży w celu zakupu biletu lotniczego, może zostać przekonany tylko o celowości zakupu miejsca w hotelu lub też całego pakietu usług, obejmującego przelot, zakwaterowanie, wyżywienie i bilet wstępu na rozrywkową imprezę. W innych przypadkach, gdy wszystkie miejsca na turnus w danym ośrodku zostały sprzedane, można zaproponować pobyt w innym podobnym miejscu. W tym celu sprzedawca winien wykazywać się wiedzą zawodową i umiejętnością sprzedaży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>