Baza osób poszukujących pracy

15 września 2013 Artykuły  No comments

pośrednictwo terytorialne – jest modelem analogicznym do przedstawionej powyżej, jednak zamiast podziału na branże stosuje się tu podział terytorialny.

Inna typologia form pośrednictwa pracy na wzór stosowanej w Danii: pośrednictwo otwarte – polega na udostępnieniu pełnej informacji o ofercie pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości,

» pośrednictwo zamknięte – pracodawca zgłasza wolne miejsce pracy do urzędu, który bierze na siebie cały trud z wytypowaniem kandydatów do pracy spośród bezrobotnych,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>