Bardzo efektywne jest

21 lutego 2014 Artykuły  No comments

Bardzo efektywne jest zamieszczanie anonsów w pismach specjalisty-cznych. Na świecie ukazują się tysiące magazynów poświęconych pozna-waniu świata (np. „National Geographic”), podróżom i krajoznawstwu (np. „Poznaj Świat”) oraz periodyków na temat różnych dziedzin sportu

– 1 turystyki kwalifikowanej (np. żeglarstwa, narciarstwa, myślistwa, jazdy konnej). W magazynach tych firmy reklamują imprezy oraz sprzęt tury-styczny. Niemniej skuteczne bywają anonsy o profesjonalnych wycieczkach zamieszczane w periodykach przeznaczonych dla określonych grup zawodowych (np. ogrodników, księgarzy, historyków sztuki). W wielu krajach istnieją także magazyny poświęcone wyłącznie turystycznemu biznesowi (np. amerykańskie „Travel Weekly”, „The Travel Agent”).

Szczególny charakter ma reklama zorientowana na duże grupy od-biorców, posiadających rodziny za granicą, która zachęca do ich odwiedzin (np. anonsy w prasie polonijnej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>