Badania przyczynowe

19 marca 2014 Artykuły  No comments

Badania przyczynowe zmierzają do ujawnienia powodów i źródeł pojawiania się pewnych zjawisk. Ich przykładami mogą być badania przyczyn spadku zainteresowania turystów pewnymi ośrodkami, następstw zmiany kursów walut dla ruchu turystycznego, wpływu cen na rozmiary sprzedaży itp. Badania te prowadzi się przede wszystkim na podstawie źródeł pierwotnych.

Jak wynika z powyższego, badania marketingowe mogą dawać rozmaite odpowiedzi na pytania: „co?”, „w jakim stopniu?” i „dlaczego?”. Obok badań, w których poszukuje się odpowiedzi na pytania „ile?”, „w jakim stopniu?” czy „w jakich proporcjach?”, prowadzi się także badania (np. badania motywacyjne), w których próbuje się stwierdzać, dlaczego tak a nie inaczej zachowują się poszczególne podmioty rynku, a przede wszystkim sami turyści. Jak z tego wynika, badania marketingowe można też podzielić na ilościowe lub jakościowe. Podejście jakościowe wynika

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>