Badania marketingowe

2 lutego 2014 Artykuły  No comments

Badania marketingowe nie polegają też wyłącznie na gromadzeniu danych czy informacji. Dane są zresztą tylko jak gdyby surowcem dla informacji. Informacją nazywamy bowiem te wszystkie wiadomości, które można wykorzystać do bardziej sprawnej realizacji określonego zadania, a więc np. oszacowania pojemności rynku czy usprawnienia procesu sprzedaży. Informacja ma charakter względny dla właściciela kempingu ogłoszenie podwyżki stawek podatku gruntowego jest informacją, którą trzeba „przełożyć” na cenowe decyzje, dla przewoźnika może być to tylko wiadomość. Zbiór wiadomości nabiera decyzyjnych walorów, gdy poddamy go odpowiedniemu opracowaniu i interpretacji.

Problem badań marketingowych trudno jest także – jak czyni to wielu autorów – rozważać w kategoriach zbiorów metod i technik, ponieważ wiele poczynań przedsiębiorców, zmierzających do określenia („zbadania”) cech klientów, użyteczności narzędzi reklamy czy racjonalności cen przebiega na zasadzie prób i błędów przy posłużeniu się doświadczeniem i intuicją. Duże znaczenie w podejmowaniu decyzji ma także tzw. informacja przyjacielska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>