Audycje radiowe i telewizyjne

11 lipca 2013 Artykuły  No comments

Audycje radiowe i telewizyjne – działania tego rodzaju pozwalają na informowanie wszystkich zainteresowanych o profilu naszych działań oraz pewne wpływanie na kształt lokalnego rynku pracy.

Jednąz kluczowych funkcji pośrednictwa pracy jest dokonanie dobom znajomości wymagań stawianych wobec kandydatów do pracy oraz wiedzy w zakresie kwalifikacji zawodowych i umiejętności poszukujących pracy. To z kolei wymaga od pośrednictwa orientacji w problematyce zawodo- znawstwa a tym samym pełnej współpracy z doradcą zawodowym.

Wskaźniki oceny skuteczności pośrednictwa pracy. Przeszło dziesięcioletni okres doświadczeń działalności nowoczesnego pośrednictwa pracy w Polsce w połączeniu z wiedzą o rozwiązaniach stosowanych w innych krajach, pozwoliły na opracowanie wskaźników do oceny skuteczności pośrednictwa i pośredników pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>