Apele negatywne

5 lutego 2014 Artykuły  No comments

Apele negatywne mają spowodować uczucie niepokoju i obawy, wska-zując jednocześnie na sposób ich uniknięcia. Wykorzystuje się je w celu reklamowania dóbr i usług, które mają zabezpieczyć konsumenta przed niepożądanymi zdarzeniami. Mogą one np. uświadamiać zagrożenie po-wstające w związku z używaniem niewłaściwego sprzętu turystycznego, brakiem ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków itp.

Oba wymienione typy apeli mogą przybierać albo charakter bardziej rzeczowy, albo emocjonalny. Argumentacja rzeczowa przemawia logiką przytaczanych faktów. Reklamując np. narciarskie wczasy przytacza się wówczas informacje o liczbie wyciągów i tras, ich długości i nachyleniu, grubości pokrywy śnieżnej w poszczególnych miesiącach itp. Argumentacja emocjonalna zawiera takie propozycje, jak przeżycie pięknych chwil, urocze towarzystwo, czarujące kuligi i dansingi itp.

Główne argumenty reklamowe można wyrażać zarówno w formie audialnej, jak i wizualnej. Sugestywny rysunek czy fotografia mogą zawierać równie wiele treści, jak radiowy lub telewizyjny komentarz. Niekiedy przewodnią ideę reklamy udaje się sformułować w postaci krótkiego sloganu. Przykładem takiego myślowego skrótu nawiązującego do motywu oszczędzania czasu podróżnego może być hasło „LOT-em bliżej”, nawią-zaniem do pragnienia wygody slogan amerykańskiej kolei „Ali Aboard Amtrak” („Wszystko na pokładzie Amtraka”), a potrzeby samourzeczywi- stnienia hasło linii żeglugowej Carnivol Cruise Lines „If My Friends Could See Me Now” („Gdyby moi przyjaciele mogliby widzieć mnie teraz”).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>