Agencje płacą reprezentantom prowizję

5 marca 2014 Artykuły  No comments

Agencje płacą reprezentantom prowizję od zawartych dzięki nim trans-akcji. Pracę tę wykonują często gospodynie domowe, emeryci, studenci i inne osoby, które chcą pracować w niepełnym wymiarze godzin.

Różnym kategoriom pracowników zatrudnionych przy sprzedaży stawia się specyficzne wymagania kwalifikacyjne, tj. znajomość języków obcych, duża wiedza zawodowa, umiejętności korzystania z różnych urządzeń technicznych i szczególnych predyspozycji psychicznych. Wymaga to różnorodnych programów szkolenia i doskonalenia zawodowego. Podstawą ich planowania jest określenie zadań dla różnych kategorii sprzedawców.

Do narzędzi promocji sprzedaży zalicza się też często „środowisko fizyczne” (physical enviroment). Chodzi o lokal, w którym potencjalny klient nawiązuje kontakt z firmą. Czynnik ten niewątpliwie przyczynia się do powstania „pierwszego wrażenia” o jakości usług firmy i tworzenia się jej image. Pierwszy kontakt może niekiedy przesądzić o natychmiastowym opuszczeniu biura lub nawiązaniu trwałej więzi z firmą. Wystrój wnętrza, meble, ekspozycja i łatwa dostępność materiałów reklamowych, a nawet firmowy papier, odgrywają tu dużą rolę. Dlatego liczące się linie lotnicze, agencje reklamowe i hotele kładą duży nacisk na projektowanie wnętrz, oznaczanie obiektów przyciągających uwagę szyldami, emblematami i neonami oraz lansują charakterystyczną dla danego przedsiębiorstwa typizację wystroju i wyposażenia wnętrz. Wielkie okna wystawowe umo-żliwiają klientom nawet bez wchodzenia do środka dostrzegać cieszące oko kolory, wygodne fotele wypoczynkowe oraz sprawny i elegancki personel. Wszystko to stanowi zachętę do skorzystania z usług firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>