Agencje komercjalne

30 czerwca 2014 Artykuły  No comments

Agencje komercjalne (commercial travel agencies) specjalizują się w obsłudze podróży służbowych działając na rzecz instytucji państwowych i sektora prywatnego. Działalność taka odbywa się także na podstawie długofalowych umów. Warunkiem działania są względnie trwałe rozmiary popytu, który nie podlega wahaniom sezonowym, a także szczególne wymagania osób podróżujących w celach służbowych (np. szybkość przelotu i przejazdu do miejsca przeznaczenia, warunki zakwaterowania, wyposażenie hoteli w środki łączności, komputery itp).

Agencje organizujące wyjazdy wypoczynkowe (vacation and leisure agencies) oferują własne programy wycieczek i pobytów lub występują w roli pośredników. Programy mogą mieć charakter masowy lub indywidualny. Indywidualizacja tych programów wpływa na dywersyfikację cen.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>